Privacyverklaring

TopOrtho heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens TopOrtho toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Ook als je onze website bezoekt, hechten we grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Als je persoonlijke gegevens op onze website invult om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet verstrekt aan derden.

Wij analyseren de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken, en kijken daarbij naar het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest bezocht worden en naar de duur van het bezoek van de site. Wij hopen met deze informatie de website te verbeteren, zowel technisch als inhoudelijk. Informatie van een bezoek aan onze website wordt niet gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.

TopOrtho behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.