Tarieven

De tarieven voor orthodontische behandelingen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onze behandelkosten zijn in overeenstemming met deze landelijk vastgestelde codes en prestatiebeschrijvingen. Vóór aanvang van de behandeling informeren we u over de te verwachten behandelkosten.

Materiaal- en techniekkosten

De kosten van voor de behandeling noodzakelijke tandtechniek en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie worden apart gedeclareerd. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. De materiaal- en/of techniekkosten specificeren we per gedeclareerde prestatie.