Een klacht?

We vinden het belangrijk jou de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven alle klachten in goed overleg met jou en naar jouw tevredenheid op te lossen.

Ik heb een klacht

Heb je een klacht? Hieronder lees je welke stappen je dan kunt nemen.

  1. Ben je ergens niet tevreden over? Blijf er dan niet mee lopen maar bespreek de klacht het liefst direct met de betreffende behandelaar. Je kunt ook een afspraak maken met de praktijkmanager of orthodontist-directeur van de praktijk. Vind je dit lastig? Dan kun je ook gebruikmaken van het klachtenformulier. Meestal lost dit contact veel onduidelijkheden op en vind je samen een oplossing. Wij streven ernaar alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor de behandelrelatie.
  2. Wanneer het echt niet lukt de klacht binnen en samen met de praktijk op te lossen, dan kun je je wenden tot onze klachtenfunctionaris. Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van de behandeling.
  3. Wanneer je, ondanks de tussenkomst van de klachtenfunctionaris, niet tot een oplossing komt, dan kun je je tot de onafhankelijke Geschilleninstantie Mondzorg. Je kunt jouw klacht indienen bij deze onafhankelijke geschilleninstantie. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

Meer informatie over de klachtenregeling vind je hier.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris geeft op een onpartijdige wijze informatie, bemiddelt voor jou en regelt – wanneer je dit wilt – een gesprek met de betrokken behandelaar. Hiermee proberen we het contact tussen jou en de zorgverlener te herstellen of alsnog binnen de praktijk een oplossing te vinden.

De klachtenfunctionaris zal alleen actie ondernemen als jij dat wilt. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Je kunt op verschillende manieren met de klachtenfunctionaris in contact komen:

  • Via mail: klacht@toportho.nl
  • Of door een brief te sturen naar: TopOrtho BV, Postbus 1700, 1200 BS Hilversum t.a.v. de klachtenfunctionaris en met vermelding van de orthodontistpraktijk.