Een klacht?

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt lezen welke stappen u als patiënt kunt nemen als u een klacht heeft.

Wat te doen bij een klacht?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hier leest u welke mogelijkheden wij u daarvoor bieden.

1. Als u ergens niet tevreden over bent bespreek dit dan. Blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht liefst direct met de betreffende behandelaar. Of maak een afspraak met de officemanager of orthodontist-directeur van de praktijk. Vindt u dit lastig? Dan kunt u ook gebruik maken van het klachtenformulier. Meestal lost dit contact veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor uw behandelrelatie.

2. Wanneer het echt niet lukt om een klacht binnen en samen met uw tandartspraktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot onze klachtenfunctionaris.
Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling.

3. Als u ondanks de tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschilleninstantie Mondzorg.  U kunt uw klacht indienen bij deze onafhankelijke geschilleninstantie. Hieraan zijn welk kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris kan u op onpartijdige wijze informatie geven, voor u bemiddelen, desgewenst wederom een gesprek met de betrokken behandelaar regelen en u helpen om een goede oplossing te vinden. Met bemiddeling proberen we het contact tussen u en de zorgverlener te herstellen of alsnog binnen de praktijk een oplossing te vinden, in goed overleg. De klachtenfunctionaris zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Contact

U kunt op verschillende manieren met de klachtenfunctionaris in contact komen

  • Via mail: klacht@toportho.nl
  • Of door een brief te sturen naar: TopOrtho BV, Postbus 1700, 1200 BS Hilversum t.a.v. de klachtenfunctionaris en met vermelding van uw tandartspraktijk.