Behandeling

Beugels zijn tegenwoordig heel gewoon. Bij jongeren én volwassenen en zowel de vaste beugel als de doorzichtige beugel van bijvoorbeeld Invisalign. Met een beugel kunnen we scheve tanden rechtzetten. Ook kunnen we de groei van de kaken beïnvloeden. Bij iedere leeftijd en conditie van het gebit past een op maat gesneden behandeling. Daarbij sta jij als patiënt op de eerste plaats. En naast de goede voorlichting en passende behandeling, kun je er bij ons op rekenen dat we de voortgang van de behandeling zorgvuldig bewaken.

SPECIALISME BINNEN DE MONDZORG

Onze orthodontisten zijn tandartsen die na hun studie tandheelkunde een vierjarige fulltime specialistenopleiding orthodontie aan de universiteit afgerond hebben. De tandartsopleiding en de orthodontische specialisatie duren samen minstens negen jaar. Behalve dat ze uitgebreide tandheelkundige kennis hebben opgebouwd, hebben onze orthodontisten zich ook vier jaar lang – ongeveer 1.400 uur per jaar – gespecialiseerd. Er zijn in Nederland zo’n 8.775 tandartsen en 275 orthodontisten. Onze orthodontisten zijn zowel ingeschreven in het BIG-register (voor het basisberoep tandarts) als in het Specialistenregister van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde.

VERWIJZING

Als de tandarts bij de periodieke controle problemen bij de ontwikkeling van je gebit ziet, zal hij/zij je doorverwijzen naar een orthodontist. De verwijzing is sterk afhankelijk van de groei van je kaken en de doorbraak van je tanden en kiezen. Ook zonder verwijzing kunt u uzelf of uw kind bij een TopOrtho-praktijk aanmelden.

PRAKTIJK EN TEAM

Onze praktijken zijn volledig ingericht op beugelbehandelingen. Deze voeren we in teamverband uit. Altijd onder leiding van de orthodontist. Er is voortdurend overleg over de wijze waarop we de behandeling optimaal – dus zo efficiënt en effectief mogelijk – kunnen uitvoeren.

HOE GAAN WE TE WERK?

Er zijn veel soorten beugels. De vaste beugel die erop gericht is om de tanden recht te zetten of een losse beugel die de groei van de kaken bijstuurt. Ook zijn veel combinaties mogelijk. Om tot een optimale behandeling te komen, volgen we altijd deze drie stappen:

Stap 1: consult. In het eerste consult bespreken we de behandelvraag van jou of je tandarts en bepalen we samen of er een beugel nodig is. Naast de kaakontwikkeling, stand van het gebit en groei kijken we ook naar je motivatie. Ben je aan een beugel toe, dan maken we een afspraak voor een uitgebreid onderzoek. Het kan zijn dat je nog niet aan een beugel toe bent omdat we moeten wachten op wisseling en/of groei. Dan spreken we een nieuw consult af.

Stap 2: onderzoek. Op basis van dit gesprek gaan we kijken wat de beste behandelmethode is. Om je een persoonlijk behandelplan te kunnen voorstellen, doen we een uitgebreid onderzoek van je gebit. We kijken onder andere naar de kwaliteit van de tanden en de conditie van het tandvlees en het omgevende bot en weefsel. Na het onderzoek vertellen we je of – en op welke manier – behandeling mogelijk is. Bij het behandelplan hoort ook een kostenbegroting. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Stap 3: de behandeling. Na je akkoord op het behandelplan en de begroting begint het corrigeren van de tanden en/of kaken door (het plaatsen van) een beugel. Het doel is helder: je kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Tijdens de behandeling kom je regelmatig bij ons langs voor controles. Zo houden we de vorderingen bij en kunnen we de beugel waar nodig bijstellen of aanpassen. Na de behandeling kunnen tanden nog verschuiven. Dit gebeurt ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen. Natuurlijk informeren we je hoe je ongewenste verschuivingen zo veel mogelijk kunt voorkomen. Vaak adviseren we om een spalkje te dragen: een dun draadje dat aan de tongkant van de tanden wordt bevestigd.