Kwaliteit

In diverse onderzoeken is aangetoond dat het kwaliteitsniveau van orthodontische zorg in Nederland hoog is. Bij TopOrtho zien we scherp toe op de kwaliteit van onze praktijken en orthodontiebehandelingen, zie ons kwaliteitsjaarverslag. Daardoor zijn we hét aanspreekpunt voor het onderzoeken en behandelen van de vele mogelijke kaakafwijkingen en scheve gebitsstanden.

Kwaliteitseisen

Al onze orthodontisten hebben de vierjarige universitaire specialistenopleiding met succes afgerond. Deze opleiding kan pas na succesvolle afronding van de zesjarige tandartsopleiding worden gevolgd.

Registratie

Al onze orthodontisten zijn ingeschreven in het specialistenregister dat op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ingesteld. Hier ben je maximaal vijf jaar geregistreerd als orthodontist. Alleen als je aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, word je voor de volgende vijf jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij is met zijn kennis en kunde.

Praktijken

Onze modern ingerichte orthodontistenpraktijken huisvesten meerdere behandelkamers, een balie, een wachtruimte en een of meer patiëntentoiletten. De praktijken maken gebruik van hoogwaardige apparatuur, producten en materialen. De moderne behandelkamers zijn voorzien van airconditioning en een computer met netwerk- en internetaansluiting.

Wetten, standaarden, richtlijnen en protocollen

We leven de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit strikt na. Ons kwaliteitszorgsysteem bestaat onder andere uit heldere richtlijnen, protocollen en werkinstructies voor de patiëntenzorg en -contacten, de hygiëne en veiligheid. Compleet met training, hulpmiddelen en toetsing. Van toepassing zijn o.a. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Kernenergiewet en het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (KEW, Bbs) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook volgen we bewezen procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Hierin zijn de in Nederland algemeen geldende adviezen, zoals van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), opgenomen. Regelmatig toetsen wij het naleven van de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken KNMT 2016 en de Richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B, waardoor we een veilige werkomgeving hebben voor patiënt en medewerker.

Visitatie

We maken regelmatig gebruik van visitatie ofwel intercollegiale toetsing. Hierbij bezoekt een aantal collega-orthodontisten de orthodontistenpraktijk om de kwaliteit van de praktijk en de orthodontische behandeling te bekijken. Tijdens het bezoek wordt gesproken met patiënten en worden patiënttevredenheidsonderzoeken besproken.

Bij- en nascholing

Bij- en nascholing vormen een belangrijke voorwaarde om goede orthodontische zorg te verlenen. Daarom scholen onze orthodontisten zich regelmatig bij in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van orthodontie.

Samenwerking met andere specialisten

We werken nauw samen met andere specialisten. Met kaakchirurgen zoals de specialisten van Proclin bijvoorbeeld, als naast de beugelbehandeling een kaakcorrectie nodig is. Ook zijn we regelmatig deel van specialistenteams die kinderen behandelen met een schisis (hazenlip).