Verzekering orthodontie

Voor vergoeding van orthodontiekosten is een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk. In enkele bijzondere gevallen is er vanuit de basisverzekering een vergoeding: bijvoorbeeld bij het behandelen van aangeboren afwijkingen aan het gezicht of ernstige standsproblemen van kaken en tanden. Om hiervoor in aanmerking te komen, is toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Vaak is bij de behandeling van deze afwijkingen ook kaakchirurgie nodig.

Aanvullende verzekeringen

Iedere zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waar de vergoeding van de kosten van orthodontische behandelingen in zit. Per polis verschilt wat er vergoed wordt. Soms gaat het om een vast maximumbedrag per beugelbehandeling, bij andere polissen gaat het om een percentage van de kosten. Andere zorgverzekeraars vergoeden de gehele behandeling. Vaak is er een leeftijdsgrens van 18 jaar of soms 22 jaar. Het is belangrijk om vooraf goed te informeren of uw verzekeraar de kosten van de beugelbehandeling vergoedt.

Orthodontie voor volwassenen

Een orthodontische behandeling bij volwassenen wordt over het algemeen minder uitgebreid vergoed dan bij jongeren. Ook hier is het vergelijken van polisvoorwaarden interessant als u een beugelbehandeling overweegt.

Informatie over premies en vergoedingen orthodontie: