Facturen

We besteden onze tijd het liefst aan onze patiënten. Daarom hebben we het gespecialiseerde bedrijf Infomedics ingeschakeld om onze declaraties af te handelen. Op elke factuur staan een notanummer en -datum, een referentienummer en een uiterste betaaldatum vermeld. Ook ziet u een overzicht van de uitgevoerde verrichtingen.

Factuur controleren

Met behulp van de codes op de nota kunt u desgewenst in de tarievenlijst controleren of de verrichtingen en bedragen op uw nota juist zijn.

Vragen over uw factuur

Eventuele vragen over uw factuur kunt u stellen via het Zorgportaal van Infomedics. Hier kunt u inloggen met uw notanummer. Het Contactcenter van Infomedics is te bereikbaar via telefoonnummer 036 – 20 31 900.
Voor de nota’s gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics. Infomedics is wettelijk gerechtigd om de benodigde maatregelen te nemen om openstaande bedragen te incasseren.