Orthodontie casus: molaar intrusie en vrijleggen hoektanden

Molaar intrusie met behoud van ankylotische melkmolaar

Als elementen lange tijd afwezig zijn, zie je vaak dat de antagonist uitgroeit, wat het maken van een prothetische oplossing vaak bemoeilijkt. Intrusie van het uitgegroeide element kan dit probleem verhelpen. Met behulp van een botanker of een ankylotische melkmolaar kan je lokaal intrusie krijgen van het element. In bijgevoegde casus is de 16 geïntrudeerd met behulp van de ankylotische 55. Bij de 16 is een band geplaatst met een constructie voor intrusie, die gecementeerd is op het occlusalevlak van de 55. Door elastiektractie buccaal wordt intrusie van de 16 bereikt. Als er geen ankylotisch element beschikbaar is, kan dit ook met een botanker gedaan worden, met een constructie die redelijk hetzelfde is.

   

Figuur 1                                            Figuur 2                                               Figuur 3

Vrijleggen hoektanden

Impactie van bovencuspidaten is een vaak voorkomend probleem. Zo’n 5% van de patiënten heeft dit probleem. Afhankelijk van de ligging, zal het reguleren van deze elementen makkelijk of moeilijker kunnen zijn. In deze casus zijn zowel de 13 als 23 geïmpacteerd en hebben ze beide een vrij hoge en redelijk horizontale ligging (figuur 1). Het reguleren van deze specifieke elementen is vrij lastig en duurt vaak lang. Om wortel resorptie bij het bovenfront te voorkomen is het belangrijk om de 13 en 23 eerst naar palatinaal te trekken totdat ze palatinaal goed zichtbaar zijn. In figuur 2 is te zien dat de 13 en 23 ruim zijn vrijgelegd met de “open window” techniek. Gezien de lastige ligging is er ook voor gekozen om de elementen te voorzien van een goldchain. Vervolgens worden de elementen naar palatinaal en occlusaal getrokken met behulp van een palatinale bar. Als de elementen voldoende gezakt zijn, wordt vaste apparatuur geplaatst in de bovenkaak en worden de elementen naar buccaal getrokken en gereguleerd in de tandboog (figuur 3 en 4).

   

Figuur 1                                                                       Figuur 2

 

Figuur 3                                                           Figuur 4

Casus door: Thomas Tasios, Orthodontist bij TopOrtho Hengelo. De patiënt is nog onder behandeling, in een volgende nieuwsbrief kunt u lezen hoe de patiënt is af behandeld.