Profielschets lid clientenraad

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze patiënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen, hechten wij veel waarden aan hun feedback. Deze ontvangen wij onder andere via online reviews en de periodieke patiëntenenquête. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, hebben wij een cliëntenraad opgericht die de wensen en behoeften van al onze patiënten en cliënten bewaakt.

Ben je bekend met TopOrtho of een van de andere labels van TopMondzorg (Dental Clinics, Proclin, Omnios, Pro-Da, MKA groep, Gerident en MondzorgPlus), geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten te behartigen? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad TopMondzorg wellicht wat voor jou!

Als lid ben je:

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder
 • Bestuurlijk onderlegd: je beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht
 • Bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios. Pro-Da, MKA groep, Gerident en MondzorgPlus) als patiënt/cliënt of als familie van een patiënt/cliënt
 • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken
 • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap

Daarnaast verwachten wij dat je:

 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie
 • In staat bent beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het perspectief van patiënten en cliënten
 • Je in kunt leven in de belangen van patiënten en cliënten, maar ook voldoende afstand kunt nemen van persoonlijke belangen
 • Een kritische, positieve en vooral open houding hebt
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebt
 • In staat bent tactvol doch standvastig op te treden
 • Doorzettingsvermogen hebt
 • Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt
 • In teamverband kunt functioneren

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagend rol waarin je bijdraagt aan het continu verbeteren van de mondzorg aan onze patiënten en cliënten
 • Scholing om je als lid van de cliëntenraad verder te kunnen ontwikkelen
 • Een passende vrijwilligersvergoeding
 • Een vergoeding van de gemaakte kosten

Herken je jezelf in bovenstaande profielschets en wil je graag als lid plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan jouw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over TopMondzorg

TopMondzorg staat achter de teams van Dental Clinics, TopOrtho,  Proclin, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da, Gerident en MKA groep. Circa 700.000 cliënten en patiënten vertrouwen op onze deskundige mondzorgprofessionals en hun teams. Vanuit ons servicecenter bieden we ondersteuning, zodat er maximale aandacht en kwalitatieve zorg kan worden gegeven aan de patiënt. Meer informatie over TopMondzorg vind je op www.topmondzorg.nl.