Vaste beugel

Een vaste beugel, ook wel slotjesbeugel genoemd, zet je tanden en kiezen afzonderlijk van elkaar recht. Na deze beugelbehandeling staan je tanden en kiezen netjes op een rij en dit is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor je gezondheid. Want met een regelmatig gebit kan je beter bijten, kauwen en praten. Tanden en kiezen die goed op en in elkaar passen zijn bovendien makkelijker te onderhouden.
Op deze pagina vind je uitleg over de verschillende soorten beugels. De orthodontist is uitgebreid opgeleid om te bekijken welk behandelplan het meest geschikt is of dat er meerdere mogelijkheden zijn waarmee het gebit gecorrigeerd kan worden. Dit zal tijdens het oriënterend gesprek, of later tijdens de behandelplanbespreking, uitgebreid met je besproken worden.

De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) en speciaal voorgevormde geheugendraden. Soms worden er op de eerste grote kiezen, banden of ringetjes met slotjes in plaats van brackets geplaatst. In het bracketslot zit informatie opgeslagen die er samen met de draad voor zorgt dat de tanden en kiezen op de goede plaats worden geduwd en in de juiste positie worden gebracht.
Na vier tot acht weken is de draad uitgewerkt, je krijg dan een andere, dikkere draad. Deze draad brengt steeds meer informatie uit de brackets over op de tanden. Totdat de maximale dikte van de draden bereikt is.
Soms maken we gebruik van elastiekjes. Dit doen we wanneer de tanden en kiezen van de boven en onderkaak beter op en in elkaar moeten gaan passen.

Er zijn verschillende soorten vaste beugels:

Conventionele brackets.
NL-DamonClear_BracketImagesDe draad in het slot van de bracket wordt bij de conventionele brackets vastgehouden met elastiekjes (modules) of draadjes (stalen ligatuur). Tijdens de controles vervangt de orthodontist of orthodontie-assistent de modules of ligatuurtjes.

Zelfligerende brackets. 
Het is belangrijk dat de beugeldrager zo min mogelijk ongemak ervaart van de beugel. Daarom zijn er continu nieuwe ontwikkelingen binnen de orthodontie. De uitdaging is om met steeds kleinere krachten te werken waardoor het gebit beter, maar ook met minder pijn, beweegt. Daarnaast speelt mondhygiëne een belangrijke rol want het gemakkelijk kunnen reinigen van de brackets is van groot belang voor een gezond gebit.
DClear-Bracket-WireDe nieuwste ontwikkeling is het systeem met zelfligerende brackets. Deze brackets zijn kleiner en de draad wordt op een slimme manier in het slot vastgehouden met deurtjes of klepjes. Hierin heb je nog twee variatie; een passief of een actief klepje.
Door klepjes in plaats van ligatuurtjes te gebruiken krijg je veel minder wrijving tussen bracket en draad, waardoor de benodigde  krachten kleiner zijn om de tanden en kiezen te verplaatsen met als mogelijk voordeel een snellere behandeling en minder ongemak dan bij het conventionele systeem. De zelfligerende brackets zouden daarnaast ook minder plaque moeten vasthouden en beter te reinigen zijn.
Er zijn verschillende merken en types van het zelfligerende bracket systeem. Bij TopOrtho wordt veel met het Damon-systeem gewerkt, dat een passief klepje heeft.

Vaste beugel

  • Metalen en Witte Brackets
    Voor beide beugelsystemen zijn er ook ‘witte brackets’ beschikbaar. Door de witte kleur vallen ze minder op dan de metalen brackets. Maar daarentegen zijn ze wel wat kwetsbaarder, kunnen de brackets soms iets verkleuren en ze zijn iets duurder. De witte brackets worden daarom meestal bij (bijna) volwassen patiënten in de bovenkaak gebruikt. Sporadisch plaatsen we ze ook in de onderkaak.

Wittebrackets

Voorafgaand aan alle beugelbehandelingen bespreken we uitgebreid het behandelplan. We stemmen dan af welk vaste beugelsysteem de voorkeur heeft en indien mogelijk welke andere opties er zijn en de daarbij behorende kostenindicaties.