Declaraties

TopOrtho streeft naar maximale kwaliteit en efficiënte zorg, conform de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten van uw behandeling zijn onder andere afhankelijk van de gebruikte beugel(s) en de behandelduur. Voordat de behandeling begint, krijgt u een kostenbegroting. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de maximumtarieven voor tandheelkundige hulp. We hanteren maximaal de tarieven voor de prestaties zoals omschreven in de tarieflijst, die als bijlagen 1 en 2 bij Tariefbeschikking Orthodontische zorg is gevoegd. Hieruit zijn ook de te declareren codes met prestatiebeschrijvingen vastgelegd.

FACTUREN

We zijn liever met en voor onze patiënten bezig dan met de financiële administratie. Daarom hebben we de gespecialiseerde bedrijven Infomedics en Netpoint ingeschakeld om onze declaraties af te handelen. U ontvangt dus niet van ons, maar van Infomedics of Netpoint de (rest)nota van uw behandeling. Lees meer over de facturen.

VERZEKERING

Voor vergoeding van orthodontiekosten is een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk. In enkele bijzondere gevallen is er vanuit de basisverzekering een vergoeding: bijvoorbeeld bij het behandelen van aangeboren afwijkingen aan het gezicht of ernstige standsproblemen van kaken en tanden. Lees meer over de verzekeringen.